Přejít k hlavnímu obsahu

Rychlý kontakt: 518 362 645

Wurmova 725, Čejkovice

Úprava cen stravného, navýšení plateb .

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvýšení ceny základních surovin a v souladu s úpravou Vyhlášky o školním stravování č. 107 / 2005 sb., Sbírky zákonů č.272 / 2021 ,částka 118 , přistoupila naše jídelna po několika letech ke zvýšení ceny za stravné a to následujícím způsobem :

Cena přesnídávky i svačiny pro kategorii strávníků do 7 let je 10,- Kč, cena oběda v kategorii do 6 let je 26,- Kč , pro věk 7 let je 30,-Kč .

Denní cena stravného tedy činí 46,- a 48,- Kč , proto si upravte měsíční zálohy na stravu tak, aby záloha pokryla průměrný počet dnů v měsíci, kdy se Vaše dítě stravuje / počítáno 20 dnů/ .

Doporučená částka na stravu je 920,- Kč + 350,- Kč školné ,celkem tedy 1270,- Kč.

Vzhledem k tomu, že platby připisujeme ručně, neupravujte si prosím výši záloh dle vlastní úvahy, ale držte se našeho doporučení.

Navýšení záloh proveďte od měsíce února, konto se srovná ke 31.7.2022 .

Pokud máte dotaz, pište na email jidelna@zstgmcejkovice.cz .

Děkuji za pochopení.

Vladimíra Otáhalová,vedoucí ŠJ .