Přejít k hlavnímu obsahu

Rychlý kontakt: 518 362 645

Wurmova 725, Čejkovice

Provoz školky

Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.00 hodin.

Děti vyzvedávají rodiče nebo osoby dle zplnomocnění.

Pokud dítě onemocní nebo z jiných důvodů dítě nepřijde do mateřské školy, je potřeba dítě odhlásit nejlépe den předem.

Organizace dne v MŠ

 6:15 – 7:45

 • Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

7:45 – 9:15

 • Ranní hry
 • Didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuální skupinová péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Jazykové chvilky
 • Smyslové hry
 • Ranní cvičení
 • Logoprevence (individuální procvičování řeči)

9:15 – 9:45

 • Hygiena, svačina, příprava na pobyt venku

9:45 – 11:45

 • Pobyt  venku

11:45 – 12:00

 • Hygiena, příprava na oběd

12:00 – 12:30

 • Oběd, hygiena

12:30 – 13:30

 • Odpočinek dětí
 • Náhradní nespací aktivity
 • Logoprevence ( individuální procvičování řeči)

13:30 -14:00

 • Hygiena, svačina

14:00 – 16:00

 • Odpolední zájmové činnosti dětí (hry spontánní, pokračování v didakticky cílených činnostech)