Přejít k hlavnímu obsahu

Rychlý kontakt: 518 362 645

Wurmova 725, Čejkovice

Stravování

Organizace stravování

Poplatek za stravování uhraďte zálohově měsíc předem (před nástupem dětí do MŠ ve školním roce srpen – květen)

na bankovní účet číslo: 17 87 83 02 47/0100, částka 590,00Kč.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

je stanovena s ustanovením §123odst.2 školského zákona č. 561/2004 Sb. a §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Vzdělání v posledním ročníku MŠ je poskytováno bezúplatně.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne měsíce následujícího (platí se i v případě, že dítě je celý měsíc omluveno)

na bankovní účet číslo: 17 87 83 02 47/0100, stanovená výše úplaty je 350,00Kč.

 

celková měsíční částka  -  1270 kč (mladší děti)

celková měsíční částka -   920Kč (předškolní děti)

Rychlý kontakt na vedoucí ŠJ : email jidelna@zstgmcejkovice.cz,tel.518305767

 

Příloha Size
Alergeny.docx 111.84 KB
Vážení rodič1.docx 13.14 KB