Přejít k hlavnímu obsahu

Rychlý kontakt: 518 362 645

Wurmova 725, Čejkovice

Stravování

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

je stanovena s ustanovením §123odst.2 školského zákona č. 561/2004 Sb. a §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Vzdělání v posledním ročníku MŠ je poskytováno bezúplatně.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne měsíce následujícího (platí se i v případě, že dítě je celý měsíc omluveno)

na bankovní účet číslo: 17 87 83 02 47/0100, stanovená výše úplaty je 350,00Kč.

Organizace stravování

Poplatek za stravování (920 Kč) uhraďte zálohově měsíc předem (před nástupem dětí do MŠ ve školním roce srpen – květen)

celková měsíční částka za stravné a školné -  1270 kč (mladší děti)

celková měsíční částka za stravné -   920Kč (předškolní děti) - neplatí školné

Rychlý kontakt na vedoucí ŠJ : email: jidelna@mscejkovice.cz 518 362 645

 

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvýšení ceny základních surovin a v souladu s úpravou Vyhlášky o školním stravování č. 107 / 2005 sb., Sbírky zákonů č.272 / 2021 ,částka 118 , přistoupila naše jídelna po několika letech ke zvýšení ceny za stravné a to následujícím způsobem :

Cena přesnídávky i svačiny pro kategorii strávníků do 7 let je 10,- Kč, cena oběda v kategorii do 6 let je 26,- Kč , pro věk 7 let je 30,-Kč .

Denní cena stravného tedy činí 46,- a 48,- Kč , proto si upravte měsíční zálohy na stravu tak, aby záloha pokryla průměrný počet dnů v měsíci, kdy se Vaše dítě stravuje / počítáno 20 dnů/ .

Doporučená částka na stravu je 920,- Kč + 350,- Kč školné ,celkem tedy 1270,- Kč.

Vzhledem k tomu, že platby připisujeme ručně, neupravujte si prosím výši záloh dle vlastní úvahy, ale držte se našeho doporučení.

Navýšení záloh proveďte od měsíce února, konto se srovná ke 31.7.2022 .

Pokud máte dotaz, pište na email jidelna@zstgmcejkovice.cz .

Děkuji za pochopení.

 

Vladimíra Otáhalová, vedoucí ŠJ .

 

Čejkovice 13.1.2022

 

Příloha Size
Alergeny.docx 111.84 KB
Vyhlaska-o-skolnim-stravovani[1].pdf 134 KB